Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch

Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch
Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

si Vás dovoľuje srdečne pozvať na
medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
s názvom
 
„Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právnych vzťahoch“
 
"Z dôvodu výskytu a šírenia koronavírusu COVID - 19 bola prezenčná forma konferencie zmenená na dištančnú (elektronickú) formu.
Portál pre elektronickú diskusiu bude spustený v dňoch 3. až 17. apríla 2020.
Odkaz na elektronický portál a prihlasovacie údaje budú registrovaným účastníkom odoslané emailom.
Príspevky určené k publikovaniu je potrebné odoslať do 31. marca 2020."

Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektu
APVV-16-0002
Duševné zdravie na pracovisku a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca.

Návrat na obsah